Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2019

Protokoll 2019:9

2019-11-13 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 15 oktober 2019.

Protokoll 2019:8

2019-11-13 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 17 september 2019.

Protokoll 2019:7

2019-11-13 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 18 juni 2019.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Prolight Diagnostics

AA har handlat aktier i bolaget Prolight Diagnostics AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. AA har inte påvisat att transaktionerna utförts av legitima skäl.

Bankernas marginal på bolån

Det var små förändringar i bankernas bruttomarginal på bolån under det tredje kvartalet 2019. Marginalen sjönk från 1,44 procent vid utgången av andra kvartalet 2019 till 1,42 procent vid utgången av det tredje kvartalet.

Plini AB får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i B3 Consulting Group

2019-11-11 | Sanktioner

Plini AB ska betala en sanktionsavgift på 7 500 kronor för att för sent och på ett felaktigt sätt ha anmält transaktioner med aktier i B3 Consulting Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Prime Living

2019-11-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 45 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Prime Living AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Collector

2019-11-08 | Sanktioner

Aska betala en sanktionsavgift på 68 700 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med konvertibler i Collector AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Karo Pharma Aktiebolag

2019-11-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor på grund av felaktigheter i en anmälan till Finansinspektionen om en transaktion med BTA i Karo Pharma Aktiebolag.

Aktiebolaget Box Play får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Simris Alg

2019-11-08 | Sanktioner

Aktiebolaget Box Play ska betala en sanktionsavgift på 8 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Simris Alg AB till Finansinspektionen.

Erik Thedéen: Så behöver vi arbeta för att motverka penningtvätt

"Vi behöver kunna komma vidare i penningtvättsbekämpningen här och nu inom nuvarande system och regelverk", framhöll Erik Thedéen på Bankföreningens årliga Bankmöte.

Ontario Teachers' Pension Plan Board får avgift för sen blankningsanmälan

2019-11-07 | Sanktioner

Ontario Teachers' Pension Plan Board ska betala en särskild avgift på 2 500 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Boliden AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Humlegården Fastigheter

2019-11-07 | Sanktioner

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) ska betala sanktionsavgift på 1 300 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Humlegården Fastigheter AB till Finansinspektionen.

Länsförsäkringar Halland får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Länsförsäkringar Hypotek

2019-11-07 | Sanktioner

Länsförsäkringar Halland ska betala en sanktionsavgift på 2 375 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) till Finansinspektionen.

BAT får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Lundbergföretagen

2019-11-06 | Sanktioner

BAT AB ska betala en sanktionsavgift på 2 100 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Lundbergföretagen AB till Finansinspektionen.

Dagordning den 12 november

2019-11-06 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 12 november 2019.

Erik Thedéen: Ny tjänstepensionsreglering

”Sverige är på väg att införa ett nytt regelverk för tjänstepensioner. I egenskap av tillsynsmyndighet för tjänstepensionsmarknaden vill Finansinspektionen ge riksdagen bästa möjliga underlag att fatta sitt beslut på. Här följer myndighetens syn på vad som krävs för att regelverket ska säkerställa trygga tjänstepensioner för framtida pensionärer.” Så inledde Erik Thedéen sitt anförande i Finansutskottet.

Förslag till nya regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring

FI föreslår nya föreskrifter om vilka kostnader som ett försäkringsföretag får beakta när det fastställer avgifter för återköp och överföring av försäkringar och försäkringskapital.

HEW får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Vindico Group

2019-10-31 | Sanktioner

HEW AB ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Vindico Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Harpab får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ADONnews Sweden

2019-10-30 | Sanktioner

Harpab AB ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ADONnews Sweden AB till Finansinspektionen.

M.O.R, Marknads och Reklambyrån Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ADONnews Sweden

2019-10-30 | Sanktioner

M.O.R, Marknads och Reklambyrån Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 17 500 kronor för för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ADONnews Sweden AB till Finansinspektionen.

Triple 8 får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Newton Nordic

2019-10-30 | Sanktioner

Triple 8 AB ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält teckning av BTU i Newton Nordic AB till Finansinspektionen.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Esma publicerar fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapporter

2019-10-29 | Redovisning Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2019.

EU vägleder om regler för paketerade produkter när det gäller obligationer

2019-10-29 | Eiopa Esma EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett gemensamt yttrande med en vägledning och uppmaning till nationella tillsynsmyndigheter att tillämpa reglerna för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (Priip-produkter) på ett mer enhetligt sätt när det gäller obligationer.

Odey Asset Management LLP får avgift för sen blankningsanmälan

2019-10-29 | Sanktioner

Odey Asset Management LLP ska betala en särskild avgift på 13 100 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i JM AB uppnått relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

Laddar sidan