Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2015

QQM Fund Management, 262 500 kronor

2015-12-04 | Sanktioner Marknad

QQM Fund Management AB ska betala särskild avgift med 262 500 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att två korta nettopositioner i aktier i MedivirAB har passerat relevanta tröskelvärden för anmälan till Finansinspektionen.

TGS Management Company, LLC, 87 500 kronor

2015-11-27 | Sanktioner Marknad

TGS Management Company, LLC ska betala särskild avgift med åttiosjutusenfemhundra (87 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Seamless Distribution AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

SSE Opportunities Limited får betala avgift för att ha utfört blankning utan täckning

2015-11-17 | Sanktioner Marknad

SSE Opportunities Limited ska betala särskild avgift med 2 000 000 kronor för att ha utfört blankning utan täckning (s.k. naken blankning).

Avanza Bank Holding får särskild avgift för sen flaggning

2015-11-10 | Sanktioner Marknad

Avanza Bank Holding AB ska betala särskild avgift på 150 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Geveko AB till Finansinspektionen.

Petrogrand får särskild avgift för sen flaggning

2015-11-10 | Sanktioner Marknad

Petrogrand AB ska betala särskild avgift på 70 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dotterdotterbolaget Tenzalitan Ltd:s innehav av aktier i Shelton Petroleum AB passerat en flaggningsgräns.

Östersjöstiftelsen får särskild avgift för sen flaggning

2015-10-29 | Sanktioner Marknad

Östersjöstiftelsen ska betala en särskild avgift på 250 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Victoria Park AB till Finansinspektionen.

Copper Rock Capital Partners får särskild avgift för sen flaggning

2015-10-26 | Sanktioner Marknad

Copper Rock Capital Partners, LLC ska betala särskild avgift på 60 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Nobina AB till Finansinspektionen.

Hengistbury Investment Partners LLP, 10 000 kronor

2015-10-08 | Sanktioner Marknad

Hengistbury Investment Partners LLP ska betala särskild avgift med 10 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Elekta AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Davidson Kempner European Partners, 100 000 kronor

2015-10-06 | Sanktioner Marknad

Davidson Kempner European Partners, LLP ska betala särskild avgift med 100 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Securitas AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Orexo, 15 000 kronor

2015-09-06 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att Orexo ska betala särskild avgift med 15 000 kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta ett antal personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

Swedbank Robur Fonder får avgift för sen flaggning

2015-09-01 | Sanktioner Marknad

Swedbank Robur Fonder ska betala en särskild avgift på 30 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB till Finansinspektionen.

Algert Global Equity Market Neutral Master Fund, L.P., 200 000 kronor

2015-06-11 | Sanktioner Marknad

Algert Global Equity Market Neutral Master Fund, L.P. ska betala särskild avgift på 200 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i CDON Group AB har passerat tröskelvärdet för anmälan till Finansinspektionen.

UBS Global Asset Management, 750 000 kronor

2015-06-04 | Sanktioner Marknad

UBS Global Asset Management (UK) Ltd ska betala särskild avgift med 750 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att två korta nettopositioner i aktier har passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande till Finansinspektionen.

Adelphi Capital LLP, 30 000 kronor

2015-06-03 | Sanktioner Marknad

Adelphi Capital LLP ska betala särskild avgift på 30 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Sanitec Corp har passerat relevant tröskelvärde föranmälan till Finansinspektionen.

Skandinaviska Enskilda Banken får avgift för sen flaggning

2015-06-03 | Sanktioner Marknad Bank

Skandinaviska Enskilda Banken ska betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Creades AB till Finansinspektionen.

Hengistbury Investment Partners LLP, 7 500 kronor

2015-05-29 | Sanktioner Marknad

Hengistbury Investment Partners LLP ska betala särskild avgift med sjutusenfemhundra (7 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Ratos AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

BlueCrest Capital Management Limited, 10 000 kronor

2015-05-26 | Sanktioner Marknad

BlueCrest Capital Management Limited ska betala 10 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Arcam AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Precise Biometrics, 15 000 kronor

2015-05-26 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att Precise Biometrics ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta vissa personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

Altairis Offshore Levered, 20 000 kronor

2015-05-12 | Sanktioner Marknad

Altairis Offshore Levered ska betala särskild avgift med 20 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tidanmäla att en kort nettoposition i aktier i Arcam AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Consonance Capital Management, 80 000 kronor

2015-05-07 | Sanktioner Marknad

Consonance Capital Management LP ska betala särskild avgift med 80 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Elekta AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Laddar sidan