Tal och debatt

FI medverkar fortlöpande med tal, föredrag och presentationer i olika arrangemang - både egna och andras. För att fler ska kunna få ta del av vad vi framför sammanfattar vi en del av dessa och publicerar dem här.

2016

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 24 november 2016

Nästan alla svenskar sparar i fonder, direkt eller indirekt. Trots att Sverige är ett relativt litet land är den svenska fondmarknad den sjätte största i Europa och det finns en stor mängd fonder med olika inriktning och beteckningar så som indexfonder, blandfonder, branschfonder, absolutavkastande fonder och generationsfonder.

FI:s syn på kapitalkrav inför internationella förhandlingar

Det viktigaste är att värna stabilitet i banksystemet genom riskkänsliga, men samtidigt höga kapitalkrav, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett tal om Finansinspektionens syn på kapitalkrav på banker inför de kommande Baselförhandlingarna.

Derivatmarknader, clearing och finansiell stabilitet

FI:s generaldirektör Erik Thedéens anförande Derivatmarknader, clearing och finansiell stabilitet.

Debattartikel i Dagens Nyheter den 19 april 2016

Finansinspektionens uppdrag att motverka finansiella kriser och obalanser, ofta kallat makrotillsyn, bör förtydligas. En fråga är vilka verktyg som behövs. En annan är hur ansvaret bör fördelas mellan FI och regeringen.

Erik Thedéen: Skynda på arbetet med nya regler för tjänstepensionsföretag

2016-04-06 | Tal och debatt

Arbetet med ett nytt regelverk för tjänstepensionsföretag bör inte invända EU:s nya tjänstepensionsdirektiv, IORP 2. Det säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i samband med ett tal på Tjänstepensiondagen. FI förordar istället ett stegvis arbete med den nya regleringen - ett arbete som kan börja omgående.

Ramverk för makrotillsyn och FI:s syn på kapitalkrav

När Erik Thedéen i dag talade på “Bank och Finans”, en konferens arrangerad av tidningen Affärsvärlden, fokuserade han på två områden. Dels FI:s behov av tydligare och bredare befogenheter när det gäller makrotillsyn, dels på FI:s förslag i syfte att strama upp bankernas användning av s.k. interna modeller när man beräknar sina kapitalbehov.

Hur mycket kapital ska svenska banker ha?

Finansinspektionen ställer tuffare krav på bankernas interna modeller. "Vi kommer att behöva vara ännu tuffare i vår tillsyn än tidigare och vara ännu tydligare med våra förväntningar på bankerna." Det säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett anförande på ett möte med titeln "Hur mycket kapital ska bankerna ha".

Presentation och tal vid möte för chefsekonomer om makrotillsyn

2016-03-03 | Tal och debatt

FI arrangerade den 26 februari ett frukostmöte med inbjudna chefsekonomer, främst från bankerna. Temat var FI:s befogenheter inom makrotillsynsområdet.

FI föreslår nytt ramverk för makrotillsynsåtgärder

FI ska ha rätt att föreslå åtgärder, regeringen ska godkänna förslagen, och Finansutskottet ska utvärdera FI:s arbete. Detta förslag presenterar FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett tal i Finansutskottet i dag.

Erik Thedéen: Solvens 2 och uttagstid för tjänstepension

2016-02-10 | Tal och debatt

Presentationsbilder från FI:s generaldirektör Erik Thedéens tal på konferensen DI-försäkring den 10 februari 2016.

2015

Åtgärder mot risker med hushållens skuldsättning

Sammanfattning av det tal Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen gav på SNS seminarium om det ekonomiska läget den 19 november 2015.

Hushållens skulder oroar

Debattartikel av Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen, i Dagens Nyheters DN debatt 2015-11-05.

Martin Noréus: Amorteringskrav och riskvikter – två aktuella frågor för makrotillsynen

FI:s vikarierande generaldirektör Martin Noréus höll talet ”Amorteringskrav och riskvikter – två aktuella frågor för makrotillsynen ” på UBS årliga Nordic Financial Services Conference den 10 september 2015.

Replik 8 september på debattartikel i DN Debatt

2015-09-08 | Tal och debatt

FI:s vikarierande generaldirektör Martin Noréus replik på en debattartikel i DN den 6 september 2015.

Martin Andersson: Finansinspektionen och makrotillsynen

FI:s generaldirektör Martin Andersson höll talet Finansinspektionen och makrotillsynen på Bank och Finans Outlook den 18 mars 2015.

Martin Andersson: Ett år med den nya makrotillsynen

FI:s generaldirektör Martin Anderssons tal om FI:s syn på makrotillsyn på SNS/SIFR Finanspanel den 19 februari 2015.

Martin Andersson: Försäkrings- och pensionssektorns två utmaningar

2015-02-04 | Tal och debatt

Martin Andersson lyfte försäkrings- och pensionssektorns utmaningar på konferensen DI Försäkring.

2014

Martin Andersson: Sverige behöver inte gå före med bruttosoliditet

Sverige ska inte gå före eller införa högre krav på bruttosoliditet än resten av EU, säger Martin Andersson på SvD Bank Summit i dag. Det nya kravet är bra men ska bara fungera som ett golv för hur lågt bankernas riskvägda kapitalkrav får sjunka. Därför räcker i dagsläget den nivå på tre procent som diskuteras i EU.

Hushållens motståndskraft behöver stärkas ytterligare, säger FI:s generaldirektör

2014-10-09 | Tal och debatt

Vi amorterar mer än tidigare men hushållen behöver fortsätta att bygga upp större buffertar. Utmaningen är att öka hushållens motståndskraft utan att göra det svårare för hushåll som får ekonomiska bekymmer. Bankföreningens rekommendation kan vara en väg att gå. Det sa Finansinspektionens (FI) generaldirektör Martin Andersson i ett tal om makrotillsyn på Norges centralbank.

FI bedömer en kontracyklisk kapitalbuffert på 1 procent som rimlig

2014-05-21 | Tal och debatt

Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson framträdde idag på Di-bank. Som framgick av de besked som Finansinspektionen (FI) presenterade den 8 maj anser FI att den så kallade kontracykliska kapitalbufferten bör aktiveras.

Presentationsbilder från FI:s konsumentskyddsdag 2014

Den 15 maj anordnas FI:s Konsumentskyddsdag. Då presenterar Finansinspektionen (FI) en rapport som belyser risker och problem för konsumenter på finansmarknaden samt förslag till åtgärder för att stärka konsumentskyddet. FI kommer även, tillsammans med inbjudna gäster, att diskutera om konsumentskyddet är tillräckligt på den svenska finansmarknaden.

2013

FI redo att agera om skulderna ökar

2013-09-10 | Bolån Tal och debatt

Om hushållens skulder fortsätter att öka kommer FI att agera. Men att sänka bolånetaket är inte den bästa åtgärden. I stället måste amortering uppmuntras och ytterst kan det bli ett krav på amortering. Det sa Martin Andersson i Finansutskottets utfrågning om makrotillsyn.

FI:s roll i ett ramverk för finansiell stabilitet

Makrotillsyn är inget nytt utan har alltid ingått i det traditionella tillsynsarbetet. Det sa Martin Andersson på konferensen Bank & Finans Outlook den 20 mars.

Martin Andersson: Terminstart pension 2013

2013-02-20 | Tal och debatt

Informationen till kunderna ska vara tydlig och rättvisande. Och företagen ska kunna hålla vad de lovar sina kunder. Vad det gäller informationen finns det fortfarande mycket kvar att önska sa Martin Andersson på Terminstart Pension 2013 den 14 februari.

Martin Andersson: Ett stabilt finansiellt system kräver både mikro- och makrotillsyn

Mikro- och makrotillsyn går inte att särskilja i praktiken. Det är två perspektiv med samma mål, att uppnå finansiell stabilitet. Det konstaterade FI:s generaldirektör Martin Andersson vid ett anförande för Sparbankernas Riksförbund.

2012

2011

Presentationsbilder: Rapporteringsdagen den 9 december

Här finns de presentationsbilder som användes vid Rapporteringsdagen den 9 december.

Seminarium om kapitaltäckning och stora exponeringar

2011-11-10 | Tal och debatt

FI håller seminarium om ändringar i föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar (CRD 3) den 29 november.

Laddar sidan