Blankningsregistret

Betydande korta nettopositioner i aktier

Här publicerar vi korta nettopositioner som passerat 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet i bolag som handlas på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar under FI:s tillsyn.

Summan som visar hur många procent totalt av det emitterade aktiekapitalet som har blankats kan innehålla avvikelser på grund av bolagshändelser, till exempel nyemissioner.

Läs mer om blankning

Aktuella positioner 2021-06-23

Listan uppdaterades: 0001-01-01 00:00

Innehåller inga poster
Laddar sidan