Konsumentskyddsrapporter

FI beskriver sin syn på konsumentskyddet och hur vi arbetar för att mildra risker och problem för konsumenter. Konsumentskyddsrapporten kommer en gång per år.

2024

Konsumentskyddsrapport 2024: Företag fortsätter att erbjuda konsumenter olämpliga produkter

Dyra och komplexa produkter är olämpliga för de flesta konsumenter. Trots detta förekommer att företag säljer sådana produkter brett. Detta är en av riskerna för konsumenter som FI lyfter i årets konsumentskyddsrapport.

2023

Konsumentskyddsrapport 2023

FI:s högst prioriterade risker inom konsumentskyddsarbetet för 2023 är osund kreditgivning, olämpliga investeringsprodukter och investeringsbedrägerier.

2022

Konsumentskyddsrapport 2022

Osund kreditgivning och provisioner vid försäljning av finansiella instrument. Det är de högst prioriterade riskerna för Finansinspektionens (FI) konsumentskyddsuppdrag 2022.

2021

Konsumentskyddsrapport 2021

Betalning med faktura eller andra krediterbjudanden är en integrerad del av att handla på nätet. Unga utmärker sig med små marginaler och många påminnelser och inkassokrav. De riskerar tidigt i livet hamna i en besvärlig ekonomisk situation som följer dem en stor del av livet. Osund kreditgivning är en prioriterad konsumentrisk i årets rapport.

2020

Konsumentskyddsrapport 2020

Kreditgivare måste kunna se låntagares alla skulder innan de beviljar nya lån.

2019

Konsumentskyddsrapport 2019

Låga räntor och svårigheter att få avkastning på sparande gör att en del konsumenter tar större risker med sitt sparande än vad som är lämpligt. Samtidigt är det fortfarande risk för att konsumenter får placeringsråd som snarare styrs av vad som ger provisioner till rådgivaren än vad som är lämpligt för konsumenten.

2018

Fyra prioriteringar för stärkt konsumentskydd

Olämpliga produkter, för höga lån i förhållande till ekonomin, komplexa avgifter och särskilt riskfyllda produkter. Det är områden som Finansinspektionen ska prioritera i sin tillsyn på konsumentskyddsområdet och som presenteras i dag i rapporten Prioriteringar i FI:s tillsyn för att stärka konsumentskyddet.

2017

Konsumentskyddet på finansmarknaden (2017)

FI redogör för de risker för konsumenter på finansmarknaden som prioriteras i  tillsynen. Ett exempel är risken att konsumenter beviljas större lån än deras ekonomi klarar av. Ett annat är olämpliga placeringar - en risk som ökar i takt med att konsumenter måste fatta allt fler och svårare beslut som rör sparande.

2016

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Att bidra till ett högt skydd för konsumenter på finansmarknaden är ett av huvudmålen med den finansiella tillsynen.

2015

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddsrapporten fokuserar på prioriterade områden där konsumentskyddet behöver stärkas, bland annat skärpta regler vid rådgivning om finansiella produkter, bättre information om pension och åtgärder mot dolda indexfonder.