Avveckling av fond

En fond som varken har fondandelsägare eller fondförmögenhet får, efter Finansinspektionens tillstånd, avvecklas enligt 9 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Till en ansökan om tillstånd till sådan avveckling ska fogas ett intyg från fondbolagets revisor om att fonden saknar andelsägare och inte har några tillgångar eller skulder.

Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om tillstånd till avveckling av fond
  • Ett intyg från bolagets revisor enligt 9 kap. 1 § tredje stycket LVF

Avgift

En avgift på 3 600 kronor (per fond) ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in och avgiften har registrerats av FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan