Eba föreslår krav om stabil nettofinansieringskvot inom EU

2015-12-21 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har enligt Artikel 510 i CRR* tagit fram en rapport till EU-kommissionen om hur och på vilket sätt det vore lämpligt att se till att företag använder stabila finansieringskällor.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

Laddar sidan