Krav på central motpartsclearing av ränteswappar från juni 2016

2015-12-10 | Nyheter Emir Marknad

Den 21 juni 2016 inför EU krav på central motpartsclearing av ränteswappar utställda i de fyra G4-valutorna: euro, amerikanska dollar, brittiska pund och japanska yen.

Detta är en följd av att den första tekniska standarden som gäller krav på clearing av OTC-derivat under Emir-förordningen (EU 648/2012) har publicerats.

Ytterligare två tekniska standarder är på gång. De kommer att reglera vissa kreditswappar (index credit default swaps) och ränteswappar i några andra valutor.

Laddar sidan