Förslag om teknisk standard om regler för kortbetalningar

Europeiska bankmyndigheten (Eba) genomför nu ett samråd om en teknisk standard som handlar om regler för separation av betalningsordningar och processande funktioner, enligt förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbetalningar (IFR).

Synpunkter på förslaget lämnas till Eba senast den 8 mars 2016.

Laddar sidan