Utbildning i privatekonomi för överförmyndare

2015-12-16 | Nyheter Konsumentskydd

Fler personer än tidigare behöver i dag hjälp av en god man, till exempel ensamkommande flyktingbarn och andra utsatta grupper. Finansinspektionen tar därför initiativet till en utbildning i privatekonomi för överförmyndare

Överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, och tanken är att de privatekonomiska kunskaperna ska föras vidare till gode män runt om i landet.

Överförmyndarna kommer under en tvådagarsutbildning att få bredare kunskaper om bland annat spara, låna, försäkringar, räntor, pensioner och skulder.

Utbildningen genomförs av Finansinspektionen tillsammans med nätverket Gilla Din Ekonomi vars medlemmar samarbetar med utbildningsinsatsen och deltar som föreläsare. De första utbildningarna genomförs i Stockholmsområdet, Södertälje och Sollentuna, i mars 2016.

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över gode män. Gode män utför uppgifter för någons räkning som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Laddar sidan